Dijital Oyun Dizaynı ile öğrenmek.. by Yasemin Allsop

Dijital Oyun Dizaynı ile öğrenmek.. by Yasemin Allsop

ICT Coordinator, Wilbury Primary School, London, UK

Dijital Oyun Dizaynı Nedir?

Dijital Oyun Dizaynı Bilgisayar, laptop veya tablet ile programcılık ilkelerini kullanarak 2D veya 3D şeklinde elektronik veya internet ortamında oynanabilen oyunlar tasarlamaktır.

Çocukların kodlama öğrenmesi neden önemlidir?

Okullardaki geleneksel eğitim çocukların düşünsel becerilerini geliştirmede yetersiz kalmakta, bundan dolayı öğrencilerin okula olan ilgisi de günden güne azalmaktadır. Öğrencilerin bilgi düzeyini sadece sınavlarla ölçmek, onların beynindeki işlemsel düşünme yeteneklerini ve hayatın her alanında faydalı olacak transfer edilebilen becerileri göz ardı etmek eğitimde yapılan en büyük yanlışlıklardan biridir. Problem çözme, iletişim kurma, takım çalışması, yaratıcılık, kritik düşünme ve ileri seviyede teknoloji bilgisi edinme çocukların bilgisayar oyunu yaparak geliştirdiği transfer edilen becerilerdir. Her şeyden önemlisi, Oyun Dizaynı çocukların eğlenerek öğrendikleri yeni bir eğitim mekanıdır.

Bu gün yeni bir teknoloji çağında yaşamaktayız. Çocukların teknolojiyi kullanmayı öğrenmesi artık yeterli değildir. Teknolojinin nasıl çalıştığını ve oluşturulduğunu bilmeleri gereklidir. Programcılık öğrenmekle, çocuklar direk programcı olamazlar ancak, kodlama yapmak onların problem çözme ve mantıksal düşünme yeteneklerini geliştirmekle birlikte, matematik, bilim ve teknoloji gibi bir çok derslere de destek olur.

Dijital Oyun Dizaynının Faydaları Nelerdir?

Çocuklara ve Gençlere yaşamlarının her alanında kullanabilecekleri transfer edilebilen beceriler öğrenme imkanı vermektedir. Bu beceriler ise, problem çözme, iletişim, takım olarak çalışma, planlama, karar verme, değerlendirme, kritik ve işlemsel düşünme transfer edilebilen ana beceriler olarak sıralanabilir.

Niçin Çocuklar ve Gençler Dijital Oyun oynayarak ve tasarlayarak daha iyi öğreniyorlar?

Öğrenmenin ilk adımı motivasyondur. Eğer çocukların ve gençlerin öğretilen konulara ilgileri yoksa onlara hiçbirşey öğretmemiz mümkün değildir. Öğrendikleri ezbercilikten öteye gidemez dolayısıyla beceri ve yetenek geliştiremezler öğrendiklerini başka alanlarda kullanamazlar. Oyun dizaynı öğrencileri öğrenmeye motive eder ve çocukların kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını teşvik eder. Oyun dizaynı ezberciliği değil problem çözme yeteneğini geliştirir. Dolayısıyla öğrenciler bir alanda değil hayatın alanda karşılaştıkları problemleri çözebilecek yetenekler geliştirirler.

Dijital oyun dizaynı öğrencileri motive eder mi?

Bugün çocuklar genellikle zamanlarının büyük bir kısmını dijital oyunlar oynayarak geçirdikleri için onların bu konuya olan ilgisini programcılık bilgisi ile birleştirerek işlemsel düşünme güçlerini arttırabiliriz.

Dijital Oyun Dizaynı ve Programcılığın arasındaki ilişki nedir?

Programcılık Dijital Oyun Dizaynının bir parçasıdır.  Çocuklar programcılık kodlarını kullanarak oyun dizayn ederler. Fakat Dijital Oyun Dizaynı programcılığın yanı sıra oyun okur-yazarlığını içierir. Dolayısıyla çocuklar sadece oyun yapma teknik bilgilerini değil oyunu anlama dizayn etme yeteneklerini de geliştirirler. Her ikisi de sıralı düşünmeyi sağlar ve matematiksel düşünmeyi geliştirir.

Dijital Oyun Dizaynı ve Programcılık ile ilgili Türkiye’de atılması gereken ilk adım nedir?

Dünyada ve Avrupa’nın her yerinde programcılık ve oyun dizaynının okullarda öğretilmesini geliştirmek amacıyla devlet ve iş dünyasının desteğiyle araştırma ve uygulama grupları kurulmuştur. Bu gruplar dijital oyun dizaynı ve programcılık konusunda müfredatı hazırlama, öğretmenleri eğitme ve okul sonrası kulüpler gibi görevleri üstlenmişlerdir.

Dijital Oyun Dizaynı ve Programcılık akımının başarılı olması için gerekli olan şartlar nelerdir?

  • Çocuk ve gençlerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre nitelikli bir eğitim programının hazırlanması
  • Öğretmenlerin düzenli olarak bu konuda eğitilmeleri, yardıma ihtiyaçları olduğunda gidebilecekleri bir sanal merkezin olması
  • Uygulamaların daha da geliştirilmesi için bu konuda bilisel araştırmalar yapılması ve üniversitelerde uygulamalı eğitim verecek merkezlerin kurulması gerekmektedir.

Dijtal Oyun Oynamak ile Dijital Oyun Tasarımı arasındaki fark nedir?

Dijital Oyun oynama çocukların bilgisayar veya farklı elektronik araçlar kullanarak oynadıkları oyunlardır. Çocuklar burada tüketici konumundadırlar. Oysaki Dijital Oyun Dizaynında çocuklar programcılık bilgisini de kullanarak üretici konumuna geçerler. Piaget’in dediği gibi çocuklar en iyi yaparak ve deneyerek öğrenirler.

Dijital Oyun Dizaynının İş Dünyasına Katkısı Nedir?

Bugün dünyanın her yerinde yapılan araştırmalara göre iş dünyasının teknoloji alanında nitelikli işgücüne olan ihtiyacı önümüzdeki 8 yıl içerisinde %20 artarken bu ihtiyacı karşılayacak teknolojiyi meslek olarak seçen öğrenci sayısı 2001 yılından beri %50 düşmüştür.

Niçin geleceğin çocukları ve gençleri meslek olarak teknoloji ağırlıklı branşları seçmemektedirler?

Bunun sebebi okullarda teknoloji derslerinin çok can sıkıcı olması ve içeriğinin iş dünyasının ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmamış olmasından dolayıdır. Bunun sonucunda da çocuklar ve gençler üniversiteye geldiklerinde meslek olarak Teknoloji konusundaki meslekleri tercih etmemektedirler. Dijital oyun dizaynı çocukların teknolojiye olan ilgilerini uyandırmakta ve ileride meslek olarak seçmelerinde etkili olmaktadır.

Dijital Oyun Dizaynının işgücünde kadın erkek eşitliğini sağlamayla bir bağlantısı var mıdır?

Kız öğrenciler genellikle meslek olarak teknoloji ağırlıklı branşları tercih etmemektedirler. Dolayısıyla iş dünyasına baktığımızda teknoloji alanında çalışanların birçoğu erkektir. Eğer Dijital Oyun Dizaynı ile özellikle kız öğrencilerin teknolojiye olan bakış açısını değiştirebilirsek ve onlarda teknoloji konulu mesleklere karşı ilgi uyandırabilirsek böylece teknoloji alanında çalışan kadın erkek işgücü dengelerini sağlamış oluruz.

Digital Oyun Dizaynını öğretmede kullanabileceğiniz ücretsiz programlar 

Scratch http://scratch.mit.edu/

Alice http://www.alice.org/

Tynker http://www.tynker.com/

Snap http://byob.berkeley.edu/

Greenfoot http://www.greenfoot.org/door

Kodu http://www.kodugamelab.com/

Sploder http://www.sploder.com/

Sandboxgamemaker http://www.sandboxgamemaker.com/

Adventure maker http://www.adventuremaker.com/

Gamefroot http://gamefroot.com/

ücretsiz iPad programları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO COMMENTS

Leave a Reply